Duminică 24 Sep 2023
Tipărire

Informatii începere an scolar 2020-2021

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Prima pagina sus

festivitate deschidere an scolar

 

 

Dragi părinți și elevi ai Colegiului Economic „Virgil Madgearu”,

 

 Condițile speciale în care va începe anul școlar 2020-2021 impun luarea unor măsuri speciale care să asigure condiții de siguranță pentru elevi și cadre didactice.


Ținând cont de legislația în vigoare, dar și de specificul și dotările școlii noastre vă propunem scenariul posibil pentru începerea noului an școlar discutat și analizat atât în cadrul Consiliului de Administrație, cât și în cadrul Consiliului Profesoral al școlii.

Baza legislativă au constituit-o Ordinul nr.1456/25.08.2020 privind normele de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, Ordonanța de urgență nr.141/19.08.2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr.1/2011, Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, ghidurile postate pe site-ul educatiacontinua.edu.ro cu propuneri de scenarii pentru învățământ primar, gimnaziu şi liceu.


Cele 2 corpuri de clădire pe care liceul le are în prezent în administrare, denumite în continuare Corp A (clădirea veche) și Corp B (clădirea nouă) vor fi dotate cu rețea de internet wifi, laptopuri pentru fiecare sală de clasă și camere web pentru transmiterea lecțiilor online, materiale sanitare necesare (covorașe dezinfectante pentru fiecare cale de acces, dispozitive cu dezinfectant pentru fiecare palier și sală de clasă, măști – câte una pe zi/elev, toalete echipate cu dispozitive pentru săpunul lichid şi prosoapele de hârtie de unică folosință, etc.).


Ambele corpuri de clădire au trasee bine stabilite pentru circulația elevilor și profesorilor. In sălile de clasă pupitrele unde se vor aşeza elevii vor fi conforme cu oglinda clasei. Pe parcursul unei zile de cursuri, elevul folosește același pupitru. La ambele corpuri de clădire s-a făcut dezinfecția, dezinsecția şi deratizarea.


Masca de protecție va fi obligatorie pentru toți elevii şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin şcoală, în timpul pauzelor atunci când se află în interior, chiar şi în curtea şcolii, dacă nu este asigurată distanța de 1 metru între ei.


Aşadar, luând în calcul toate aceste aspecte şi varianta ca oricând scenariul să treacă de la Galben la Roşu, am considerat prudent să propunem începerea anului şcolar punând în aplicare scenariul hibrid (50% dintre elevi prezenți în clasă, 50% în online, cu lecțiile transmise prin intermediul platformei gratuite Google Classroom GSuite).


Impărțirea colectivelor de elevi pe jumătate se face astfel: la clasele de intensiv engleză şi bilingv franceză, se vor păstra grupele stabilite de profesorii de limbi moderne, la toate celelalte clase este o împărțire alfabetică (prima grupă vine la școală în săptămânile impare, iar a doua grupă în săptămânile pare).
Configurația sălilor şi numărul lor nu ne permite să aducem la şcoală integral toate colectivele de elevi de la clasele terminale. Pe de altă parte, riscul de îmbolnăvire este la fel de mare pentru toți elevii, indiferent de vârstă.


In cazul în care un părinte nu trimite copilul la şcoală pentru un număr redus de zile (din motive obiective), întoarcerea în colectivitate se face pe baza unei adeverințe medicale eliberate de medicul de familie sau medicul curant, cu prezentarea diagnosticului, părintele având obligația de a anunța imediat dirigintele.


Profesorii diriginți vor contacta în perioada următoare elevii şi părinții pe diverse grupuri de comunicare pentru transmiterea informațiilor oficiale din partea şcolii. Profesorii vor avea o agendă proprie în care consemnează note şi absențe. Acestea se vor comunica ulterior pe platformă și în catalogul școlar.

Ziua de 14 septembrie este organizatorică.
La ora 9,00 vor fi prezenți față în față în școală doar profesorii diriginți și elevii claselor a IX-a, în sălile precizate :

 • sala 3-IXA, diriginte Neculiță Emanuela
 • sala 4-IXB, diriginte Patriche Corina
 • sala 6-IXC, diriginte Popa Jeni
 • sala 7-IXD, diriginte Lixandru Cristina
 • sala 12-IXE, diriginte Toniță Rodica
 • sala 14-IXF, diriginte Ciupitu Cristina
 • sala 26-IXG, diriginte Manolache Mihaela
 • sala 27-IXH, diriginte Manolache Cătălin
 • sala 1 Anexă-IXI, diriginte Ganea Maricel/Hărăbor Iulia
 • sala 2 Anexă-IXJ, diriginte Miron Aurelia
 • sala 30-IXp, diriginte Vlasie Ramona

Profesorii diriginți și elevii claselor a X-XII liceu și școală profesională vor realiza în data de 14.09.2020 la ora 9,00 o primă oră de dirigenție online, prin linkul trimis de către diriginte.

Programul școlar este organizat conform scenariului aprobat de către ISJ Galați și DSP Galați în două schimburi;

 • schimbul I incep cursurile la ora
  • 8,00, accesul în incinta școlii se va face în intervalul 7,30-8,00
  • 8,40, accesul în incinta școlii se va face în intervalul 8,10-8,40
 • schimbul II incep cursurile la ora
  • 13,00, accesul în incinta școlii se va face în intervalul 12,30-13,00
  • 13,40, accesul în incinta școlii se va face în intervalul 13,10-13,40

• schimbul I incep cursurile la ora 8,00 sau 8,40

 1. 8,00-8,35
 2. 8,40-9,15
 3. 9,20-9,55
 4. 10,00-10,35
 5. 10,40-11,15
 6. 11,20-11,55
 7. 12,00-12,35

• schimbul II incep cursurile la ora 13,00 sau 13,40

 1. 13,00-13,35
 2. 13,40-14,15
 3. 14,20-14,55
 4. 15,00-15,35
 5. 15,40-16,15
 6. 16,20-16,55
 7. 17,00-17,35

Sedințele cu părinții vor avea loc online, la o data convenită cu profesorul diriginte


Durata orei va fi de 35 de minute cu 5 minute pauză pentru igienizare și dezinfecție. Nu va exista pauză mare şi elevii nu vor avea voie să părăsească perimetrul şcolii pe durata programului. Sunt măsuri preventive pentru a limita îmbolnăvirile. Această organizare internă va fi în vigoare pe toată perioada pandemiei. In pauze, profesorii de serviciu monitorizează respectarea regulilor de distanțare socială pe holuri şi în curtea şcolii.

Pentru elevii care prezintă pe timpul programului de şcoală simptome de boală am identificat un spațiu de izolare unde elevul va rămâne supravegheat până în momentul preluării acestora de către părinți. Profesorul care observă anumite simptome la un elev anunță asistentul medical. Acesta îl izolează în spațiul menționat şi anunță părintele.


Referitor la identificarea unor cazuri de îmbolnăviri, suspendarea cursurilor şi reluarea acestora vom urma paşii precizați în articolele 16, 17, 18, 19 şi 20 din Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/2020 și în Procedura PO.1.41.

Părinții nu vor mai avea voie în perimetrul şcolii. Accesul părinților va fi permis doar la secretariatul unității din corpul principal și în cabinetul directorului/directorului adjunct, cu programare făcută la secretariatul unității.

Ne dorim în acest an o colaborare permanentă cu toți actorii educaționali, în așa fel încât să găsim cele mai bune soluții pentru continuarea procesului instructiv-educativ fără a pune în pericol sănătatea lor, a cadrelor didactice și a familiilor acestora.


Vă dorim un an școlar cu sănătate și cu cele mai bune rezultate!

Director,
Prof. Râpă Marilena

 

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com