Vineri 21 Ian 2022
Tipărire

ANUNT SELECTIE PARTICIPANTI ERASMUS VET pentru anul al doilea al proiectului

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiect Erasmus+ „Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu”

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA IN PROIECTUL ERASMUS+ VET

„Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu”

2019-2021

Cod proiect : 2019-1-RO01-KA102-061757

Colegiul Economic ‚,Virgil Madgearu” anunta concursul de selectie a elevilor participanti la stagiul de pregatire practica de trei saptamani in Portugalia, Barcelos, care va avea loc in perioada 10.05-28.05.2021.

IN ANUL SCOLAR 2020-2021 PROIECTUL SE ADRESEAZA ELEVILOR DE CLASA A 11-A DE LA CALIFICARILE:
- TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE (XI A,B,D,E)
- ORGANIZATOR BANQUETING (XI J)
- TEHNICIAN IN GASTRONOMIE (XI I)

Selecția se va face pe baza unui concurs care va consta în:

1.Analiza dosarului personal, care va conține:
a. CV de tip Europass, din care va rezulta interesul pentru dezvoltarea personală și profesionala, conform specializarii;
b. scrisoare de intentie, in care se va motiva dorinta de a participa la stagiul de instruire practica transfrontaliera;
c. acordul părinților în vederea participării la stagiul de instruire practică transnațională (Anexa 2 - formular care se poate ridica de la secretariat sau se poate descarca de pe site-ul liceului);
d. angajament de respectare a programului și a activităților prevăzute în proiect pe perioada stagiului (Anexa 3 - formular care se poate ridica de la secretariat sau se poate descarca de pe site-ul liceului);
e. recomandarea dirigintelui care va preciza: calități, competențe, capacitate de relaționare și muncă in echipă (Anexa 5 - formular care se poate ridica de la secretariat sau se poate descarca de pe site-ul liceului)
f. adeverinta eliberata de catre serviciul secretariat (Anexa 4), care va preciza:
• numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior;
• media 10 la purtare obtinuta in anul școlar anterior;
• media aritmetică calculata intre mediile anuale obtinute la disciplinele de specialitate si media anuala obtinuta la limba engleză din anul școlar anterior (2019-2020);
g. adeverință medicală eliberata de medicul de familie, care va confirma faptul ca elevul este apt medical să participe la activități transnaționale de instruire practică;
h. fișa tip de înscriere pentru selecție (Anexa 1 - formular care se poate ridica de la secretariat sau se poate descarca de pe site-ul liceului).

DE LA ACEST LINK SE POT DESCARCA ANEXELE 1, 2, 3 SI 5 NECESARE COMPLETARII DOSARULUI

2. Interviu, prin intermediul caruia se va aprecia motivatia elevului de a participa la stagiul de instruire practica si de a se dezvolta profesional și personal.

3. Test de comunicare in limba engleza (nivel minim acceptat A2- producere mesaje orale), care se va sustine in cadrul interviului mai sus mentionat.

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru participarea la stagiile de instruire practică internațională vor depune dosarul complet la secretariat până la data de 11.12.2020, ora 12,00. Interviul va avea loc in zilele de 16 si 17 DECEMBRIE 2020, dupa un grafic ce va fi afisat in data de 15 decembrie.

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților pentru mobilități. In procesul de selecție se va avea in vedere respectarea urmatoarelor principii: egalitatea de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de interese.

Anunțul privind rezultatele selecției si notele obtinute la fiecare proba in parte va fi făcut public pe site-ul liceului și pe pagina de Facebook a acestuia. Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate în ordinea descrescătore a punctajelor obținute. Pentru fiecare flux de elevi vor fi selectate și 2 rezerve.

Echipa de proiect

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com