Joi 01 Iun 2023
Tipărire

CONCURS DE SELECȚIE ERASMUS+ VET 2023

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiecte europene

CONCURS DE SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ ÎN CADRUL 

ACREDITARII ERASMUS+ VET

PROIECTUL cu număr de referință

2022-1-RO01-KA121-VET-000054345

Aprobat în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea - Cheie 1:

Formare profesionala (VET)

Echipa de proiect a Colegiului Economic „Virgil Madgearu” anunță organizarea concursului pentru selecția grupului țintă de elevi in vederea participarii la stagii de pregătire practică în localitatea Barcelos, Portugalia, cu durata de 3 săptămâni, în perioadele 12.03-01.04.2023 - specializarile Tehnician in activitati economice (7 elevi) si Tehnician in activitati de comert (7 elevi) si 23.04-13.05.2023 – specializarile Tehnician in activitati economice- intensiv engleza (7 elevi) si Tehnician in administratie (7 elevi). 

În anul școlar 2022-2023, proiectul Erasmus VET se adresează următorilor elevi:

1. Tehnician in activitati economice-intensiv engleza: XI A 

2. Tehnician in activitati economice: XI B, XI D

3. Tehnician in administratie: XI E, XI F

4. Tehnician în activități de comerț: XI G, XI H

Selecția participanților elevi se va face pe baza unui concurs care va consta în:

1.Analiza dosarului personal, care va conține:

a) CV de tip Europass, din care sa rezulte interesul pentru dezvoltarea personală și profesională, conform specializarii pe care o urmează;

b) Scrisoare de intenție, în care se va motiva intenția de a participa la stagiul de instruire practică transnațională;

c) Acordul părinților în vederea participării la stagiul de instruire practică transnațională (ANEXA 2, formular care se ridică de la secretariat)

d) Angajament de respectare a programului și a activităților prevăzute în proiect pe perioada stagiului (ANEXA 3, formular care se ridică de la secretariat)

e) Recomandarea dirigintelui (ANEXA 5, care va preciza: calități, competențe, capacitate de relaționare și muncă în echipă)

f) Adeverința eliberată de către serviciul secretariat, (ANEXA 4) care va preciza:

  • numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior;

  • media 10 la purtare obținută în anul școlar anterior;

  • media aritmetică calculată între mediile anuale obținute la disciplinele de specialitate și media anuală obținută la limba engleză din anul școlar anterior(2021-2022);

g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, care să confirme faptul că elevul este apt medical să participe la activități transnaționale de instruire practică;

h) Fișa tip de înscriere pentru selecție (ANEXA 1, formular care se ridică de la secretariat).

 

Unele anexe menționate - Anexele 1, 2, 3 și 5 pot fi descărcate și de la linkul acesta

 

2. Proba practică susținută la modulul de specialitate, corespunzător calificării.

3. Test de comunicare în limba engleză (nivel minim acceptat A2, producere de mesaje orale).

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru stagiile de instruire practică transnațională vor depune dosarul complet la secretariat până la data de 4.11.2022, ora 12,00. Interviul va avea loc in perioada 10-11.11.2022, după un grafic care va fi afișat în data de 8.11.2022.

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților pentru mobilități. În procesul de selecție se va avea în vedere respectarea principiilor: egalitatea de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de interese.

NOTA! Elevii care au beneficiat in anul scolar anterior (2021-2022) sau beneficiaza in anul scolar curent de burse de tip ‘Bani de liceu’ sau ‘Bursa de ajutor social’ vor primi un punct in plus in grila de evaluare.

Anunțul privind rezultatele selecției și notele obținute la fiecare probă va fi făcut public pe site-ul liceului și pe pagina de Facebook a acestuia. Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate în ordinea descrescătore a punctajelor obținute. Pentru fiecare flux de elevi vor fi selectate și 2 rezerve.

Echipa de proiect Erasmus+ VET

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com