Vineri 19 Iul 2024
Tipărire

Selecţia cadrelor didactice în Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Informatii generale

Selecţia cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - sesiunea 2013, seria a 2-a

Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013, seria a 2-a, aprobat prin OMEN nr. 5142 din 26.09.2013 http://www.cneme.edu.ro/legislatie.php:

  • 21 octombrie 2013 - Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratelor şcolare şi pe site-ul propriu al acestora.
  • 21-28 octombrie 2013 - Completarea formularului de selecție online.
  • 28 octombrie 2013 - Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în etapa de selecţie online.
  • 29-30 octombrie 2013 - Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afișat la fiecare inspectorat școlar. Portofoliile se depun la Inspectoratul Școlar de care aparține unitatea la care candidatul este titular!
  • 4-7 noiembrie 2013 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN.
  • 8 noiembrie 2013 - Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor.
  • 11-15 noiembrie 2013 - Depunerea contestațiilor la inspectoratul școlar, respectiv la MEN.
  • 11-19 noiembrie 2013 - Soluţionarea contestaţiilor.
  • 19 noiembrie 2013 - Afişarea rezultatelor finale ale evaluării portof0oliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional - Sesiunea 2013 Seria a 2-a
  • 22 noiembrie 2013 - Actualizarea Registrului Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Suport tehnic
Adresa de e-mail pe care o puteţi folosi pentru suport tehnic referitor la aplicaţia informatică de înregistrare-evaluare este:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea..

 

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com