Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Biodiversitatea- între intenții și realitate- ediția a III-a

Scris de Adina Birsan. Posted in Simpozioane

Colegiul Economic Virgil Madgearu Galați vă invită să participați la Simpozionul Biodiversitatea- între intenții și realitate, ediția a III-a, ce va avea loc în perioada 7-9 iunie 2013.

 

{tab= Argument}

“Nu poate există un scop mai încurajator decât intrarea în era restaurării, reconturând minunata biodiversitate a vieţii care încă ne înconjoară.” Edward O. Wilson, „Diversitatea vieţii”, 1992

Ocrotirea naturii nu este o ştiinţă propriu-zisă, independentă, deoarece nu are metode proprii de cercetare. Ocrotirea naturii este o disciplină de interferenţă, de sinteză, în care se reunesc botanica şi zoologia, ecologia şi biogeografia, geologia şi hidrologia, speologia şi biospeologia, pedologia şi microbiologia, biochimia şi genetica, paleontologia şi evoluţionismul, dendrologia şi pratologia ş.a. Toate acestea oferă metodele şi rezultatele lor ocrotirii naturii care devine, astfel, o componentă de bază, un domeniu aplicativ, în complexul ştiinţelor biologice şi geografice.

Necesitatea conservării biodiversităţii este obiectivă şi stringentă deoarece comunităţile umane nu pot trăi şi nu se pot dezvolta în afara şi independent de ecosistemele naturale. Salvarea naturii înseamnă salvarea speciei umane, în ultimă - sau poate primă - instanţă. Mediul natural şi mediul creat de om sunt indispensabile evoluţiei omului şi în primul rând supravieţuirii lui. Omenirea se află la un moment de răscruce, de decizie pentru soarta Terrei şi pentru viaţa fiecărei specii de pe Pământ, de rezolvare a contradicţiei dintre dezvoltarea societăţilor umane şi conservarea naturii.

Umanitatea este ea însăşi o parte a biodiversităţii şi existenţa noastră în lume ar fi imposibilă fără aceasta. Calitatea vieţii, competitivitatea economică, forţa de muncă şi securitatea, toate se bazează pe acest capital natural. Biodiversitatea este esenţială pentru „serviciile ecosistemelor”, adică serviciile pe care le oferă natura: reglarea climei, apa şi aerul, fertilitatea solului şi producţia de alimente, combustibil, fibre şi medicamente. Aceasta este esenţială pentru menţinerea viabilităţii pe termen lung a agriculturii şi a pescuitului şi stă la baza multor procese industriale şi a producţiei de medicamente noi.

Omul are datoria solemnă de a apăra şi îmbunătăţii mediul înconjurător pentru generaţiile prezente şi viitoare …

Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar. Educaţia ecologică este menită să facă faţă problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent, dar şi pentru rezolvarea problemelor viitoare. Educaţia ecologică este de fapt o educaţie pentru viaţă.

Participarea tuturor elevilor  şi a  cadrelor didactice  la  acest  simpozion, în  vederea  împărtăşirii  rezultatelor lor,  va însemna un pas, poate mic, dar  care poate  revitaliza viaţa şcolii  româneşti.

Trebuie  să le  dezvoltăm  elevilor o conduită  ecologică, astfel  încât  să conştientizeze problemele de mediu, să   ofere soluţii pentru managementul resurselor naturale şi pentru conservarea naturii şi , sub  îndrumarea  profesorilor şi  a familiei, să  se implice  activ  în rezolvarea acestora, prin acţiuni concrete în cadrul şcolii şi comunităţii.

Simpozionul va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea rezultatelor cadrelor didactice şi ale elevilor, cunoaşterea celor mai noi realizări din domeniul tematicii abordate, menţinerea contactului între specialişti, stimularea creativităţii şi promovarea reţelelor de excelenţă în învăţământul românesc, identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate valoroase în vederea abordării unor proiecte şi participării la programele europene.

{tab= Scop}

“Priviţi în profunzime, în inima naturii, şi apoi veţi înţelege totul mai bine.” Albert Einstein

Menţinerea diversităţii biologice este necesară nu numai pentru asigurarea vieţii în prezent, dar si pentru generaţiile viitoare, deoarece ea păstrează echilibrul ecologic regional şi global, garantează regenerarea resurselor biologice şi menţinerea unei calităţi a mediului necesare societăţii.

Creşterea  responsabilizării  faţă  de  ocrotirea  mediului, prin  educarea şi  implicarea  activă  a  elevilor  şi  profesorilor, precum  şi  a  comunităţii, în  vederea  formării  unei  atitudini  de respect faţă de mediu

{tab= Obiective}

Obiectiv general:

Formarea elevilor cu o conștiință și o conduita ecologică necesară cunoașterii problemelor de mediu cu care ne confruntăm în prezent și a conștientizării rolului pe care ei îl pot avea în menținerea nealterată a calității naturii, condiție primordială în transmiterea unui mediu curat și sănătos către generațiile viitoare.

Obiective specifice:

 • conştientizarea importanţei protejării  şi conservării naturii astfel încât şi generaţiile viitoare să-şi poată satisface propriile necesităţi;
 • educarea  tinerei generaţii pentru protejarea mediul înconjurător;
 • dezvoltarea și aplicarea unui set de valori ecologice şi a sentimentului de grijă pentru mediu;
 • formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat;
 • formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat;
 • valorificarea experienţei dobândite în domeniul protecţiei mediului, prin intensificarea colaborării  şi prin schimbul  de  bune  practici între instituţii de învăţământ preuniversitar

Grup ţintă:

 • cadre didactice
 • elevi
 • părinţi
 • comunitatea locală

{tab= Secțiuni}

Secţiunea  I:  lucrări   ştiinţifice pe tema „Conservarea biodiversităţii şi transmiterea ei generaţiilor viitoare"

 • subsecţiunea A – pentru profesori
 • subsecţiunea B – pentru elevi

Secţiunea  II: concurs- grafică cu tema „Conservarea biodiversităţii şi transmiterea ei generaţiilor viitoare"

Secţiunea III: concurs - creaţii literare cu tema „Conservarea biodiversităţii şi  transmiterea ei generaţiilor viitoare"

 

{tab= Regulament}

Puteți consulta pentru mai multe detalii Regulamentul.

Fisa de înscriere pentru elevi o puteți descărca de aici.

Fișa de înscriere cadre didactice o puteți descărca de aici.

Acordul de parteneriat îl puteți descărca de aici.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com