Vineri 19 Iul 2024
Tipărire

Detalii privind examenele de diferente 2022

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Admitere bilingv

Precizări generale

UPDATE! S-au actualizat datele pentru diferențele la limba engleză.

---------------------

Examenele de diferențe pentru elevii ce doresc să se transfere la liceul nostru se vor desfășura în intervalul 29-31 august 2022.

Manualele pot fi procurate și de la biblioteca liceului, cu o programare înainte.

Repartizare elevi

Domeniul economic

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa

Bazele contabilității

30.08.2022 – ora 9

Economia întreprinderii

31.08.2022 – ora 12

Calitatea produselor și serviciilor

29.08.2022 – ora 9

Engleză

29.08.2022 – ora 11

10 11
1 CURSARU LARISA MĂDĂLINA 10 DA DA DA NU NU
2 TĂNĂSESCU ALEXIA MARIA 10 DA DA DA NU NU
3 CONSTANTINESCU MIHAELA OANA 10 DA DA DA NU NU
4 STAMATE NICOLETA 10 NU DA DA NU NU
5 PUIU ALEXANDRA ANDREEA 11 NU NU NU DA DA
6 BERBECI DENIS ANDREI 10 NU DA DA DA NU
7 BEJAN MARIO ALEXANDRU 10 DA DA DA NU NU

Domeniul turism și alimentație

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa

Bazele contabilității

30.08.2022 – ora 9

Calitatea în turism și alimentație

31.08.2022 – ora 9

Structuri de primire turistică

29.08l.2022 – ora 9

Procese de bază în alimentație

1.09.2022 – ora 9

1 DOBREA CRINA ALEXANDRA 10 DA DA DA DA
2 GHIMPU ANA MARIA GEORGIANA 10 DA DA DA DA
3 HOLBAN SEBASTIAN IONUȚ 10 DA DA DA DA
1 BUSUIOC RAREȘ IONUȚ 11 DA DA DA DA
2 ANGHELE ALEXANDRU FLORIN 11 DA DA DA DA

 

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa

Etică și comunicare prfesională

29.08l.2022 – ora 11

Contabilitate generală

30.08.2022 – ora 11

Sortimentul de preparate și băuturi

31.08.2022 – ora 11

Sisteme de servire

1.09.2022 – ora 11

1 BUSUIOC RAREȘ IONUȚ 11 DA DA DA DA
2 ANGHELE ALEXANDRU FLORIN 11 DA DA DA DA

 

Școala profesională

Nr. crt. Nume și prenume elev Clasa

Bazele contabilității

30.08.2022 – ora 9

Calitatea în turism și alimentație

31.08.2022 – ora 9

Structuri de primire turistica

29.08.2022 – ora 9

Procese de bază în alimentație

1.09.2022 – ora 9

1 CODREANU VALENTINA LĂCRĂMIOARA 10 DA DA DA DA DA

Tematică Bazele contabilității

Tematică pentru examenul de diferențe la Bazele contabilității, clasa a IX a

1. Activ patrimonial
1.1. Definiție, clasificare
1.2. Imobilizări necorporale: definiție, clasificare, recunoaștere
1.3. Imobilizări corporale: definiție, clasificare, recunoaștere
1.4. Stocuri: definiție, clasificare, recunoaștere
1.5. Creanțe : definiție, clasificare, recunoaștere
2. Pasiv patrimonial
2.1. Capital propriu: definiție, clasificare, recunoaștere
2.2. Datorii: definiție, clasificare, recunoaștere
3. Documentul economic
3.1. Definiție, funcții, rol
3.2. Elemente și reguli de completare
3.3. Tipuri de documente

BIBLIOGRAFIE:
1. Manual – Contabilitate, clasa a IX a, Maria Popan

Materiale ajutătoare pot fi descărcate de aici.

Tematică Calitatea produselor și serviciilor

Tematică pentru examenul de diferențe la Calitatea produselor și serviciilor, clasa a IX a

1. Conceptul de marfă și serviciu
a. Marfa
b. Serviciul
c. Conceptul de calitate
d. Clasificarea produselor și serviciilor
2. Proprietățile mărfurilor
3. Cadrul legislativ privind calitatea produselor și serviciilor
4. Marcarea mărfurilor
5. Ambalarea mărfurilor

BIBLIOGRAFIE
Manual – CALITATEA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR (filiera Tehnologică, profil Servicii; domenii de pregătire profesională Economic și Comerț); Tănțica Petre, Gabriela Iordache

Tematică Economia întreprinderii

Tematică pentru examenul de diferențe la Economia întreprinderii, clasa a IX a

1. Întreprinderea
1.1. Noțiunea și trăsăturile de bază ale unei întreprinderi
1.2. Clasificarea întreprinderilor
1.3. Societățile comerciale
2. Organizarea structurală
2.1. Conceptul de structură organizatorică a întreprinderii
2.2. Tipuri de structuri organizatorice
2.3. Elementele de bază ale structurii organizatorice
3. Resursele umane ale întreprinderii
3.1. Categorii de resurse umane ale unei întreprinderi
3.2. Recrutarea și selecția resurselor umane

BIBLIOGRAFIE:
1. Manual – Economia întreprinderii, clasa a X a, Viorel Lefter, Iulia Chivu, Editura Economică
2. Organizarea unității economice,   Valentina Capota ,  Viorica Dorin ,  Steliana Nicorici, Editura:  Akademos Art
3. Organizarea unității economice, clasa a IX a, Daniel Bădilă, Editura Universitatea Lucian Blaga

Tematică Procese de bază

Modul ,,Procese de Bază” clasa a IX a

 1. Materii prime de origine vegetală: legume și fructe
 2. Materii prime de origine animală: ou pește carne de pasăre
 3. Tipuri de pahare utilizate în unitățile de alimentație publică
 4. Obiecte de inventar din porțelan
 5. Tipuri de mobilier din dotarea unităților de alimentație publică

Bibliografie

Manual - Constanţa Brumar Mariana Manole Viorica-Bella Dorin Nicoleta Negoianu ,,Procese de bază în alimentaţle” clasa a IX a

Tematică Calitate în turism și alimentație

 • Calitatea produselor și a serviciilor

-          Definirea conceptului de ”calitate”. Ipostazele calității

-          Factorii ce determină și influențează calitatea produselor și a serviciilor

-          Caracteristicile de calitate ale produselor

-          Caracteristicile serviciilor

 • Valoarea nutritivă a produselor alimentare

-          Componentele valorii nutritive

-          Compoziția chimică a alimentelor: proteine, lipide, glucide, vitamine, săruri minerale

 • Caracteristicile organoleptice ale grupelor alimentare. Verificarea calității materiilor prime

-          Materii prime de origine vegetală: Cerealele și produsele din cereale, Legume și fructe

-          Materii prime de origine animală: Lapte, Carne, Ouă, Pește

BIBLIOGRAFIE:

 • Constanţa Brumar - Calitate în turism și alimentație, manual pentru clasa a IX-a

Tematică Structuri de primire turistică

 • Unități de cazare:

-          Clasificarea unităților de cazare,

-          Caracteristicile unităților de cazare

 • Unități de alimentație:

-          Clasificarea unităților de alimentație,

-          Caracteristicile unităților de alimentație

BIBLIOGRAFIE:

 • Constanţa Brumar – Structuri de primire turistică, manual pentru clasa a IX-a

Tematică Contabilitate generală

Materiale ajutătoare pot fi descărcate de aici.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com