Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Informatii privind admiterea la profilul intensiv engleza 2021-2022

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Admitere bilingv

ANUNȚ IMPORTANT

Pentru a fi înscriși în clasa a IX-a, specializarea Economic- Intensiv Engleză (24 locuri), elevii care și-au exprimat interesul pentru această nouă specializare vor fi evaluați la limba engleză (noțiuni de bază aici) și vor susține următoarele probe :

  1. Test scris (nivel A2+/ B1)- 50 puncte – model aici
  2. Evaluare orală- 50 puncte- model de intrebari aici
  • Testul scris va avea loc în data de 31 AUGUST 2021, ora 9.00 la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
  • Evaluarea orală va avea loc în data de 31 AUGUST 2021 începând cu ora 11.00, dupa un grafic ce va fi afisat in ziua precedentă, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Ocuparea locurilor se va realiza în ordinea descrescatoare a mediei aritmetice obținută din notele acordate la cele doua probe.

Conform prevederilor aticolului 5, alineatele (2), (3), (4), (5) si (6) din Ordinul MEN nr. 4849/2019, se consideră declarati admisi la clasa a IXa specializarea Economic-Intensiv Engleza candidatii care au promovat, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limba engleza, de nivel egal sau superior nivelului A2 (KET), corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.

Conform OMEN mentionat mai sus, la data de 29.07.2020 au fost declarati admisi în clasa a IXa specializarea Economic-Intensiv Engleză, fără testare, prin echivalarea cu nota 10 a certificatului lingvistic, următorii elevi care au atașat la dosar următoarele certificatele lingvistice :

  1. DOHOTARIU ALEXANDRA MARIA (Certificat Cambridge PET- nivel B2)
  2. LUPU MARIO-ALEXANDRU (Certificat Cambridge KET – nivel A2)
  3. NECULA DENISSE ANNEMARIE (Certificat Cambridge PET – nivel B1)
  4. PANAITE MARIA AMANDA ( Certificat Cambridge PET – nivel B1)
  5. PLEȘA LAURA ALEXANDRA (Certificat Cambridge KET – nivel A2)

Menționăm că din cele 24 locuri ale clasei, 5 locuri au fost ocupate de către elevii menționați mai sus, iar după testarea elevilor la limba engleză se vor ocupa în ordinea descrescătoare a mediei următoarele 19 locuri.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com