Vineri 19 Iul 2024
Tipărire

Tehnician in turism - descriere

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Specializări liceu

 

Descriere

Tehnicianul în turism promovează şi vinde programe şi servicii turistice, planifică şi organizează servicii turistice pentru clienţi, comunică informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, masă, transport, agrement, acces la atracţiile din zonă, rezolvă prompt solicitările şi reclamaţiile, în măsura competenţei lor, oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale. Asistă turiştii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor contractate, întreţin un dialog permanent cu turiştii şi acţionează pentru îmbunătăţirea programelor turistice pe care le derulează/ organizează.

Competențe dobândite

1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie
5. Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică
6. Realizarea proceselor de bază în alimentaţie
7. Valorificarea patrimoniului turistic
8. Administrarea firmei
9. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
10. Aplicarea politicilor de marketing
11. Înregistrarea operaţiilor economico– financiare
12. Întocmirea situaţiilor financiare
13. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
14. Derularea activităţii în agenţia de turism
15. Oferta de produse şi servicii în cadrul agenţiei de turism

Certificare obținută

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 422102 Agent de turism
• 422103 Agent de turism tour-operator
• 422104 Agent de transport turistic intern
• 422106 Agent de asistenţă turistică
• 511314 Organizator activitate turism (studii medii)


Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

De asemenea, absolvenții noștri care obțin și diploma de bacalaureat au acces la orice facultate din țară și străinătate.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com