Duminică 26 Mai 2024
Tipărire

Tehnician in administratie - descriere

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Specializări liceu

 

Descriere

Tehnician în administraţie este o calificare care se referă la executarea de sarcini care implică planificarea, organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea evenimentelor din administraţia publică. Tehnicianul în administraţia publică are în vedere realizarea următoarelor obiective: utilizarea echipamentelor birotice şi a softurilor specifice în activitatea de secretariat şi de contabilitate, redactarea, primirea, trierea şi transmiterea corespondenţei, organizarea întâlnirilor/şedinţelor de lucru, desfăşurarea activităţilor specifice relaţiilor publice şi de protocol, activitatea de documentare (culegerea, selectarea, difuzarea şi clasarea documentaţiei/informaţiilor), aplicarea legislaţiei referitoare la funcţionarul public şi administraţia publică, integrarea în cultura organizaţiei şi în viaţa profesională.

Competențe dobândite

1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor
6. Protecția consumatorului, personalului și a mediului
7. Administrarea firmei
8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
9. Aplicarea politicilor de marketing
10. Înregistrarea operaţiilor economico – financiare
11. Întocmirea situaţiilor financiare
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Înregistrarea evenimentelor și tranzacțiilor în instituțiile publice
14.Realizarea activității de birou

Certificare obținută

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 331306 Contabil bugetar
• 331307 Secretar economic (studii medii)
• 331309 Referent
• 334301 Secretar administrativ
• 334302 Secretar asistent director
• 334303 Asistent manager
• 334304 Asistent de cabinet
• 411001 Funcţionar administrativ
• 412001 Secretară
• 412002 Secretară dactilografă
• 412003 Secretară prelucrare texte
• 441901 Funcţionar ghişeuservicii publice
• 441502 Funcționar documentare
• 422502 Funcționar informații clienți


Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

De asemenea, absolvenții noștri care obțin și diploma de bacalaureat au acces la orice facultate din țară și străinătate.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com