Joi 13 Iun 2024
Tipărire

Tehnician activitati economice - descriere

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Specializări liceu

 

Descriere

Tehnician în activităţi economice este o calificare ce îmbină activităţi complexe, caracterizate prin interdisciplinaritate. Astfel analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic, promovează misiunea şi valorile firmei. Tehnicianul în activităţi economice poate întocmi, utiliza şi analiza documente şi informaţii financiar – contabile, înregistra evenimente şi tranzacţii din activitatea economică utilizând programe informatice de contabilitate. Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi economice îşi dezvoltă competenţe cheie importante pentru viitoarele activităţi referitoare la comunicare în limba maternă, matematică, ştiinţe şi tehnologii noi, utilizate la locul de muncă, competenţe digitale, civice şi sociale, de asumare a iniţiativei şi dezvoltare a antreprenoriatului, interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Competențe dobândite

1. Etică şi comunicare profesională
2. Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității
3. Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii
4. Organizarea activităţii unităţilor economice
5. Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor
6. Protecția consumatorului, personalului și a mediului
7. Administrarea firmei
8. Evaluarea oportunităţilor de piaţă
9. Aplicarea politicilor de marketing
10. Înregistrarea operaţiilor economico – financiare
11. Întocmirea situaţiilor financiare
12. Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare
13. Utilizarea softului în contabilitate
14.Aplicarea procedeelor statistice şi financiare

Certificare obținută

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 4 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 331102 Agent de schimb
• 331301 Calculator devize
• 331302 Contabil
• 331304 Planificator
• 331305 Revizor gestiune
• 331306 Contabil bugetar
• 331309 Referent
• 331401 Referent statistician
• 331402 Statistician
• 332101 Agent de asigurare
• 421111 Operator ghişeu birouri de schimb
• 421113Referent operaţii între sedii
• 421114Referent casier
• 421301Amanetar
• 421401 Agent fiscal
• 431101 Calculator preţ cost
• 431102Funcţionar economic
• 431103 Operator devize
• 431203 Administrator financiar
• 431301 Pontator
• 432202 Facturist
Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate, este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia angajatorului.

De asemenea, absolvenții noștri care obțin și diploma de bacalaureat au acces la orice facultate din țară și străinătate.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com