Joi 13 Iun 2024
Tipărire

Școala postliceală - asistent de gestiune

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Scoala postliceală

 

Descriere

Prin calificarea de „Asistent de gestiune” se formează viitorilor absolvenţi abilităţi legate de comunicare profesională în limba străină; managementul proiectelor; managementul calităţii; bazele contabilităţii; contabilitatea afacerii; realizarea situaţiilor financiare/calculaţia costurilor; finanţe şi fiscalitate. economie şi planificare: statistică şi analiză economică; instrumente de plată.

Școala postliceală are o durată de 2 ani, iar cursurile se desfășoară după-amiaza.

Competențe dobândite

1.Comunicare în limba modernă
2.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată
3.Comunicare profesională
4.Managementul proiectelor
5.Managementul calităţii
6.Coordonare şi lucrul în echipă
7.Bazele contabilităţii
8.Contabilitatea afacerii asistată de calculator
9.Realizarea situaţiilor financiare/calculaţia costurilor
10.Finanţe şi fiscalitate
11.Statistică şi analiză economică
12.Economie şi planificare
13.Instrumente de plată

Certificare obținută

Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 5 și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Carieră

După dobândirea calificării profesionale de nivel 5, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).
Ocupaţii COR ce pot fi practicate:
• 311908 Tehnician gestiune salarială
• 311910 Tehnician gestiune stoc
• 311909 Tehnician gestiunea producției
• 411001 Funcționar administrativ
• 431102 Funcționar economic
• 341106 Funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com