Duminică 05 Feb 2023
Tipărire

Examene diferente 5-6 ianuarie 2023

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

Grafic examen diferențe

JOI, 5.01.2023

DOMENIUL ECONOMIC
1. BAZELE CONTABILITĂȚII – ORA 9
2. ECONOMIA ÎNTREPRINDERII – ORA 11

VINERI, 6.01.2023

DOMENIUL ECONOMIC
1. CALITATEA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR – ORA 9

Tematica Bazele contabilității

1. Activ patrimonial
1.1. Definiție, clasificare
1.2. Imobilizări necorporale: definiție, clasificare, recunoaștere
1.3. Imobilizări corporale: definiție, clasificare, recunoaștere
1.4. Stocuri: definiție, clasificare, recunoaștere
1.5. Creanțe : definiție, clasificare, recunoaștere
2. Pasiv patrimonial
2.1. Capital propriu: definiție, clasificare, recunoaștere
2.2. Datorii: definiție, clasificare, recunoaștere
3. Documentul economic
3.1. Definiție, funcții, rol
3.2. Elemente și reguli de completare
3.3. Tipuri de documente

BIBLIOGRAFIE:
1. Manual – Contabilitate, clasa a IX a, Maria Popan

Tematica Calitatea produselor și serviciilor

1. Conceptul de marfă și serviciu
a. Marfa
b. Serviciul
c. Conceptul de calitate
d. Clasificarea produselor și serviciilor
2. Proprietățile mărfurilor
3. Cadrul legislativ privind calitatea produselor și serviciilor
4. Marcarea mărfurilor
5. Ambalarea mărfurilor

BIBLIOGRAFIE
Manual – CALITATEA PRODUSELOR ȘI A SERVICIILOR (filiera Tehnologică, profil
Servicii; domenii de pregătire profesională Economic și Comerț); Tănțica Petre,
Gabriela Iordache

Tematica Economia întreprinderii

1. Întreprinderea
1.1. Noțiunea și trăsăturile de bază ale unei întreprinderi
1.2. Clasificarea întreprinderilor
1.3. Societățile comerciale
2. Organizarea structurală
2.1. Conceptul de structură organizatorică a întreprinderii
2.2. Tipuri de structuri organizatorice
2.3. Elementele de bază ale structurii organizatorice
3. Resursele umane ale întreprinderii
3.1. Categorii de resurse umane ale unei întreprinderi
3.2. Recrutarea și selecția resurselor umane

BIBLIOGRAFIE:
1. Manual – Economia întreprinderii, clasa a X a, Viorel Lefter, Iulia Chivu,
Editura Economică
2. Organizarea unității economice,   Valentina Capota ,  Viorica Dorin ,  Steliana Nicorici ,
Editura:  Akademos Art
3. Organizarea unității economice, clasa a IX a, Daniel Bădilă, Editura
Universitatea Lucian Blaga

Mult succes candidaților!

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com