Joi 01 Iun 2023
Tipărire

Informații burse 2022-2023

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

Informații privind acordarea burselor în anul școlar 2022-2023

Burse de studiu

Conform Ordinului 5379/07.09.2022 pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar, se acordă BURSE DE STUDIU elevilor în următoarele condiții.

-venitul mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie(1542 lei 0 persoane în întreținere, 1558 lei 1 persoană, 1574 lei 2 persoane, 1590 lei 3 persoane, 1622 lei 4 sau mai multe persoane)

-au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior(clasele X-XII)

-au obținut media de admitere în învățământul liceal și profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior (clasa a IX-a)

Actele necesare atașate cererii (model aici), sunt:

  1. declarație privind numarul membrilor familiei (trimisă în atașament)
  2. documente de identitate pentru membrii familiei (copie buletin/certificat naștere, dacă nu există buletin)
  3. adeverință de venit net lunar pentru toți membrii familiei majori (ultimele 3 luni: iunie,iulie, august) sau declarație notarială că nu există venituri pentru membrii familiei majori care nu lucrează
  4. adeverință pentru membrii familiei cu statut de elevi/studenți
  5. cupoane de alocație pentru ultimele 3 luni (copie)
  6. cupoane de alocație complementară pentru ultimele 3 luni (copie)
  7. venituri agrigole/ alte venituri (declarație de la primărie pentru mediul rural/adeverinta anaf pentru mediul urban)
  8. pensie alimentară (hotărâre divorț)
  9. pensie de urmaș /cupon de pensie (copie)
  10. adeverință cu media generală (cel puțin 7,50) și numărul de absențe nemotivate(maxim 20) pe anul școlar 2021-2022

Toate documentele se aduc într-un dosar cu șină (cu mentiunea tipului de bursa, numele si prenumele elevului, clasa, numele si prenumele profesorului diriginte), de către părinți/tutorii legali sau elevi majori, la profesorul diriginte.

Profesorii diriginți vor preda dosarele profesorilor membri ai comisiei de burse sociale – Patriche Corina, Irimia Oana, Grosu Livia

Termen 26 septembrie 2022.

Bursă ajutor social

Criteriile de acordare a bursei de ajutor social pot fi consultate aici.

Formularele necesare pot fi descărcate astfel:

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com