Joi 01 Iun 2023
Tipărire

Bani de liceu 2022-2023

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

Bani de liceu 2022-2023

Beneficiaza de acest program doar elevii care au Venit brut lunar pe membru de familie realizat in lunile IUNIE, IULIE si AUGUST – maximum 500 lei.

Calendar

  • 15 - 25 septembrie — depunerea cererilor pentru Programul national de protectie sociala "Bani de liceu";
  • 26 septembrie — 15 octombrie — efectuarea anchetelor sociale si evaluarea eligibilitatii cererilor depuse;
  • 25 septembrie — 16 octombrie — centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
  • 17 octombrie — afisarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie — 21 octombrie — depunerea contestatiilor
  • 22 octombrie — 25 octombrie — rezolvarea contestatiilor
  • 25 septembrie — 16 octombrie — centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat;
  • 17 octombrie — afisarea pe internet a listei beneficiarilor;
  • 18 octombrie — 21 octombrie — depunerea contestatiilor
  • 22 octombrie — 25 octombrie — rezolvarea contestatiilor

Detalii și documente

1. Cerere completată de elev (o primeste de la dirigintele clasei in momentul depunerii dosarului) - formular aici;

2. Adeverinta eliberata de secretariatul scolii unde a invatat elevul in anul scolar 2021-2022 din care sa rezultenumarul de absente nemotivatedin anul scolar precedent,media generalasinota la purtare(pentru elevii de clasa a 9-a adeverinta este eliberata de scoala generala de unde provin);

3. Adeverinţă de salariu pentru toti membrii familiei majori cu VENITUL BRUT (maxim 500 lei pe membru de familie) pe ultimile 3 luni: iunie, iulie, august 2022

4. Declaraţie notarială pentru toţi membrii majori care nu au realizat venituri în ultimile 3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca nu au fost plecati din tara in scopul obtinerii de venituri)

5. Cupoanele de pensie pe ultimile 3 luni;

6. Certificate de nastere pentru membrii familiei care nu au buletin (copie si original) semnate de diriginte conform cu originalul;

7. Buletin sau carte de identitate pentru toti membrii familiei de peste 14 ani( copie si original), semnte de diriginte conform cu originalul

8. Adeverinţă de elev/student pentru membrii familiei care sunt la scoala respectiv facultate;

9. Adeverinta de la finante privind impozitele;

10. Adeverinta de la primarie din care sa reiasa terenul agricol pe care il detine familia, si adeverinta cu veniturile agricole obtinute; in cazul cand nu au venituri agricole sa va consemna de primarie fara venit agricol;

11. Hotararea de divort si de pensie alimentara (copie si original);

12. Certificate de deces (copie si original);

Diriginţii vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, a documentelor în copie sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.(diriginte si ambii părinţi)

13. Ancheta sociala pentru persoanele din mediu rural (realizată de primaria de domiciliu din care să rezulte numarul de persoane care locuiesc în gospodarie, dacă au pământ, animale, utilaje agricole).

Depunere dosare

Dosarele vor fi predate la membrii comisiei de către diriginti pana la 23 septembrie 2022

Completarile la dosare se admit pana la 10 octombrie 2022

Nume profesor Clasa aIX-a Clasa aX-a Clasa aXI-a Clasa aXII-a
Tanase Camelia B, C, F,D, B,C, E A, B A
Negraia Nicoleta E,G F,G,H C, E H, I, J
Luchian Adeline A,H,I A D D, F, H, I G
Manolache Mihaela J I, J G, J B,C,D E F

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com