Marți 19 Oct 2021
Tipărire

Burse sociale/de boală 2020-2021

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

BURSE SOCIALE SI BURSE DE BOALA 2020-2021


Pentru depunerea dosarului elevii trebuie sa prezinte un dosar cu sina care cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
• cerere completata de elev pe coala A4.
Angajament pentru parinti dat de dirigintele clasei
• adeverinta eliberata de dirigintele clasei din care rezulta numarul de absente nemotivate din anul scolar precedent, media generala si nota la purtare (pentru elevii de clasa a IX-a adeverinta este eliberata de scoala de la care provin) ; cei care depun dosarul pentru bursa sociala trebuie sa aiba media generala minim 6,50 , media la purtare 10 si frecventa 100%.
• adeverinta de salariu pe ultimele 12 luni pentru toti membrii familiei majori cu VENITUL NET (maxim 707 RON pentru parintii cu studii superioare, pentru cei care lucreaza in constructii maxim 1.181, iar pentru celelalte categorii maxim 673 RON, pe membru de famile pentru bursa sociala); Atentie: In adeverintă se va specifica domeniul de activitate si functia .!!!!
• pentru bursa de boala NU trebuie adeverinta de venit
• declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 12 luni (pentru bursa sociala)
• buletine de identitate si certificate de nastere(pentru cei care nu au buletin) pentru toti membrii familiei(copie si original);
• pe copiile documentelor vor semna ambii parinti si dirigintele „ conform cu originalul ”
• adeverinta de la finante pentru impozite;
• adeverinta de la primarie cu privire la terenurile agricole si venituri agricole obtinute(nu deţine terenuri cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi 40.000 m2 în zone montane(comform HG. Nr. 558/3.09.1998 şi HG. nr. 445/1997).
• hotarare de divort si de pensie alimentara, certificat de deces daca este cazul;
• extras de cont/adeverinta cu pensia alimentara primita;
• cupoane de alocatie de stat/extras de cont;
• adeverinta privind venitul minim garantat(daca beneficiaza de ajutor social)
• adeverinta de elev/student pentru fratii solicitantului;
• ancheta sociala pentru persoanele din mediul rural(realizata de primaria de domiciliu din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc in gospodarie , numarul de camere, daca au pamant, animale, utilaje agricole, daca au dobandit autoturisme in ultimii 3 ani);
• adeverinta de la intretinere (privind plata intretinerii, numarul de camere si numarul de persoane care locuiesc la bloc).


Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului de circa si a medicului specialist de unde rezulteuna din urmatoarele afectiuni: bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar.


PRIMIREA DOSARELOR SE VA FACE IN PREZENTA AMBILOR PARINTI la orele de dirigentie pana la 2.10.2020.


Dirigintii vor depune dosarele complete in aceleasi conditii ca la bani de liceu la fiecare la responsabil stabilit prin comisie pana la data de 7.10.2020
Director, Responsabil comisie ajutoare financiare
Prof. ec. Râpă Marilena Prof. ec. Tănase Camelia

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com