Joi 03 Dec 2020
Tipărire

Înscrieri pentru școala postliceală

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

 COLEGIUL ECONOMIC "Virgil Madgearu" face înscrieri la Școala postliceală

Detalii:

 • Specializarea Asistent de gestiune-Contabil
 • Nivel 5 de calificare
 • Cursuri gratuite într-un mediu profesionist, de calitate
 • Nu contează vârsta
 • Printr-o nouă calificare, vă cresc șansele ocupării unui loc de muncă.

Actele necesare:

 • fişa medicală (cu dovada de vaccinări)
 • adeverință medicală (solicitantul este apt pentru studii
 • cererea de înscriere (model de la secretariat)
 • certificatul de naştere (copie xerox)
 • carte de identitate elev (copie xerox)
 • certificat de căsătorie dacă este cazul (copie xerox)
 • foaia matricolă pentru clasele IX-XII (în original)
 • diplomă de absolvire liceu (copii xerox)

Actele în ordinea menționată, fiecare in folie transparentă, in dosar cartonat se vor depune la secretariatul școlii.