Marți 27 Iul 2021
Tipărire

Burse an scolar 2019-2020

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

Tab Bani de liceu

1. Cerere completata de elev (o primeste de la dirigintele clasei in momentul depunerii dosarului);

2. Adeverinta eliberata de dirigintele clasei din care sa rezultenumarul de absente nemotivatedin anul scolar precedent,media generalasinota la purtare(pentru elevii de clasa a 9-a adeverinta este eliberata de scoala generala de unde provin);

3. Adeverinta de salariu pentru toti membrii familiei majori cuVENITUL BRUT(maxim 500 ron pe membru de familie) pe ultimile 3 luni;(iunie, iulie, august)

4. Cupoanele de pensie pe ultimile 3 luni;

5. Certificate de nastere pentru membrii familiei care nu au buletin (copie si original) semnate de diriginte conform cu originalul;

6. Buletin sau carte de identitate pentru toti membrii familiei de peste 14 ani( copie si original), semnte de diriginte conform cu originalul

7. Declaratie notarialapentru toti membrii majoricare nu au realizat venituri in ultimile 3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca nu au fost plecati din tara in scopul obtinerii de venituri)

8. Adeverinta de elev/student pentru membrii familiei care sunt la scoala respectiv facultate;

9. Adeverinta de la finante privind impozitele;

10. Adeverinta de la primarie din care sa reiasa terenul agricol pe care il detine familia, si adreverinta cu veniturile agricole obtinute; in cazul cand nu au venituri agricole sa va consemna de primarie fara venit agricol

11. Hotararea de divort si de pensie alimentara (copie si original);

12. Certificate de deces (copie si original)

Dirigintii vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, a documentelor in copie sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.(diriginte si ambii parinti)

13. Ancheta sociala pentru persoanele din mediu rural (realizata de primaria de domiciliu din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc in gospodarie, numarul de camere, daca au pamant, animale, utilaje agricole);

14. Adeverinta de la intretinere (privind plata intretinerii, numarul de camere, numarul de persoane care locuiesc in apartament).

15. Declaratie –Angajament data de parinti in fata dirigintelui pentru modificarea veniturilor si pentru revizuirea din semestrul II

Burse sociale și de boală

Pentru depunerea dosarului elevii trebuie sa prezinte un dosar cu sina care cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:

 • cerere completata de elev pe coala A4.
 • Angajament pentru parinti dat de dirigintele clasei
 • adeverinta eliberata de dirigintele clasei din care rezulta numarul de absente nemotivate din anul scolar precedent, media generala si nota la purtare (pentru elevii de clasa a IX-a adeverinta este eliberata de scoala de la care provin) ; cei care depun dosarul pentru bursa sociala trebuie sa aiba media generala minim 6,50 , media la purtare 10 si frecventa 100%.
 • adeverinta de salariu pe ultimele 12 luni pentru toti membrii familiei majori cu VENITUL NET (maxim 608 RON) pe membru de famile pentru bursa sociala); pentru bursa de boala NU trebuie adeverinta de venit
 • declaratie notariala pentru toti membrii majori care nu au realizat venituri in ultimile 12 luni (pentru bursa sociala)
 • buletine de identitate si certificate de nastere(pentru cei care nu au buletin) pentru toti membrii familiei(copie si original);
 • pe copiile documentelor vor semna ambii parinti si dirigintele „ conform cu originalul”
 • adeverinta de la finante pentru impozite;
 • adeverinta de la primarie cu privire la terenurile agricole si venituri agricole obtinute(nu deţine terenuri cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi 40.000 m2 în zone montane(comform HG. Nr. 558/3.09.1998 şi HG. nr. 445/1997).
 • hotarare de divort si de pensie alimentara, certificat de deces daca este cazul;
 • extras de cont/adeverinta cu pensia alimentara primita;
 • cupoane de alocatie de stat/extras de cont;
 • adeverinta privind venitul minim garantat(daca beneficiaza de ajutor social)
 • adeverinta de elev/student pentru fratii solicitantului;
 • ancheta sociala pentru persoanele din mediul rural(realizata de primaria de domiciliu din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc in gospodarie , numarul de camere, daca au pamant, animale, utilaje agricole, daca au dobandit autoturisme in ultimii 3 ani);
 • adeverinta de la intretinere (privind plata intretinerii, numarul de camere si numarul de persoane care locuiesc la bloc).

Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului de circa si a medicului specialist de unde rezulteuna din urmatoarele afectiuni: bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar;

PRIMIREA DOSARELOR SE VA FACE IN PREZENTA AMBILOR PARINTI la orele de dirigentie pana la 1.10.2019

Dosarele se vor depune la comisia de acordare a ajutoarelor financiare pana la data de  27 septembrie 2019  astfel :

 • Tanase Camelia: XI-a, B, C, D, E,  X-a D     a XII-a D IX-a A
 • Negraia Nicoleta: clasa a XII-a A, B, C , E, F, G,  profesionala anul 1
 • Luchian Adeline: clasa aIX, B, C, D, E, XI-a A, XE, F  
 • Manolache Mihaela: clasa XII-a, H, I, J si X-a A, B, C, E,   profesionala anul 2
 • Grosu Livia: clasa a IX-a F G,H,I, J, XI-a F, G      
 • Toma Margareta: a XI-a, H, I, J si X-a G, H,I,J.             profesionala anul 3

 

     Pentru evitare aglomeratiei si a situatilor de dosare incomplete va rugam sa veniti cu dosarul in timp la membrul comisiei care raspund de clasa dvs. astfel incat sa aveti posibilitate completarii acestuia conform termenului stabilit de lege respectiv 27 septembrie 2019 Completarea dosarelor si rezolvarea neconcordantelor se va face pana la data de 4.oct.2019

DEPUNEREA DOSARELOR la diriginti SE VA FACE OBLIGATORIU IN PREZENTA  AMBILOR PARINTI.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com