Duminică 24 Ian 2021
Tipărire

Anunt examen promovare bibliotecar I S

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

ANUNȚ
examen pentru promovarea personalului contractual în treapta profesională, de la Bibliotecar II S la Bibliotecar I S la
Colegiul Economic „Virgil Madgearu ” Galați

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” cu sediul in: loc. Galați, str. Strungarilor, nr. 31, jud. Galați organizează examen pentru promovarea personalului contractual în treapta profesională, de la bibliotecar II S la bibliotecar I S conform Legii 153/2017.

Denumirea postului- bibliotecar IS - post contractual pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:
-nivelul studiilor: superioare;
-vechime în postul de bibliotecar II necesare ocupării postului: cel puțin 3 ani vechime în învățământul preuniversitar;
-calificativul Foarte Bine în ultimii 3 ani.
Punctaj minim de promovare: 70 puncte

Data, ora şi locul de desfăşurare a examenului: 26.07.2019 ora 900, la sediul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați, str. Strungarilor nr.31, Galați.
Proba scrisă: data de 26.07.2019, ora 900, la sediul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați, str. Strungarilor nr.31, Galați.

Eventualele contestații se depun la secretariatul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați în termen de maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor.
Nota după rezolvarea contestațiilor rămâne definitivă.

Reprezentant legal,
Director,
Prof. MARILENA RÂPĂ