Duminică 24 Ian 2021
Tipărire

Anunt concurs pentru post contractual muncitor IM

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

 

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galaţi cu sediul în: loc. Galaţi, str. Strungarilor, nr. 31, jud. Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.

Denumirea postului- Muncitor- I M- vacant pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • -           studii: gimnaziale/profesionale;
 • -           calificare profesională în domeniul tehnic;
 • -           autorizare în domeniile: agent de pază/agent de securitate;
 • -           competențe de: lăcătuș, instalator, electrician și tâmplar;
 • -           vechimea în activitatea din care a dobândit competențe profesionale : minim 5 ani;

Proba scrisă:- data de 18.07.2019, ora 9.00, la sediul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi

Proba practică: - data de 18.07.2019, ora 12.00, la sediul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi

Proba de interviu:- data de 18.07.2019, ora 14.30, la sediul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi, până la data de 10.07.2019 ora 13.00.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare:

 • CAPITOLUL IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • CAPITOLUL V – Supravegherea sănătății;
 • CAPITOLUL VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;
 • CAPITOLUL VII – Grupuri sensibile la riscuri;

2. Legea nr. 307/200 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare:

 • CAPITOLUL I – Dispoziții generale;
 • CAPITOLUL II – Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
  • Secțiunea 1 – obligații generale;
  • Secțiunea a 6-a – obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului;

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual;

4. OMEN nr.5079/2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

5. Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale.

6. Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare-secțiunea VI Întreținere și reparații la instalații sanitare, apă, canalizare;

Date contact: d-na Gâță Florentina tel.: 0236/446248