Vineri 19 Iul 2024
Tipărire

ANUNT privind organizarea unei achizitii publice - centrale termice

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Avizier

ANUNT privind organizarea unei achiziții publice în vederea atribuirii contractului 
pentru obiectivul „Montare centrale termice Colegiul Economic Virgil Madgearu”

Actualizare 07.08.2017

S-a atribuit contractul de lucrări - montare centrale termice Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Galați - lider asociere SC Trancrad SRL.

Valoare finală contract: 354.868,89 lei fără TVA.

Actualizare 25.07.2017:

  • Câștigător: ASOCIEREA SC Tancrad SRL-SC Diamar Instalatii SRL-SC Primo SRL-SC Gazterm Proiect SRL.

----------------------------------------------

Autoritate contractantă: COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU GALATI

Obiectivul achiziției: Proiectare și execuție pentru „Montare centrale termice la Colegiul Economic Virgil Madgearu”

Valoare estimată: 355.935 RON (fără TVA) din care:

  • · Utilaje 165.175 lei
  • · Proiectare 16.438 lei
  • · Construcții și montaje 174.322 lei

Data adăugare anunț: 04-07-2017

Data limită de depunere ofertă: 14-07-2017 (ora 12).

Observații:

Detalii privind serviciile solicitate se regasesc în Caietul de sarcini atasat.

Se vor prezenta: propunerea tehnică și propunerea financiară.

În cadrul propunerii tehnice se vor comenta toate cerințele caietului de sarcini și se va face dovada îndeplinirii acestora. Ofertantul trebuie să facă dovada experienței profesionale în domeniul solicitat. Ofertantul va prezenta documente conform cerințelor din caietul de sarcini.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut, și se va aplica doar ofertelor corespunzătoare cerințelor minimale din caietul de sarcini și a celor din prezentul anunț de participare. Se vor completa formularele atasate.

Neîndeplinirea cerințelor și/sau neprezentarea formularelor solicitate completate integral/corespunzător sunt activități realizate pe riscul ofertantului care vor conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă/neconformă.

Propunerea financiară va cuprinde: Formularul de ofertă.

Documentații: Caiet de sarcini |Formulare lucrări |Invitație participare.

Ofertele se pot trimite pe adresa de mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau se pot depune la sediul instituției din str. Strungarilor, nr. 31. Pentru informații suplimentare telefon: 0236/446248.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com