Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Diseminare rezultate ERASMUS+ VET 2021-1-RO01-KA121-VET-000005216

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiect ERASMUS+ VET 2021-1-RO01-KA121-VET-000005216

In perioadele septembrie 2017 - august 2019 si respectiv septembrie 2019 - august 2021 s-au implementat la nivelul liceului nostru doua proiecte Erasmus+VET, ‘Instruire practica de calitate, acces direct pe piata muncii’ si ‘Pregatire practica in Europa, o sansa pentru viitorul meu’, de care au beneficiat 126 de elevi de clasa a 11a din CEVM. In anul 2020 liceul nostru a obtinut acreditare pentru implementare de proiecte de tip Erasmus+VET pentru perioada 2021-2027.

 

acreditare poza

Obiectivele specifice vizate prin acreditarea Erasmus+ VET sunt urmatoarele:

1. Dezvoltarea competentelor profesionale, lingvistice si personale ale beneficiarilor de mobilitati VET pentru obtinerea certificatului Europass in vederea cresterii sanselor de angajare pe piata muncii.

2. Diversificarea competentelor profesionale ale specialistilor VET, prin participarea la stagii europene de formare de tip job-shadowing, pentru dobandirea unor metode inovatoare de predare si evaluare.

3. Stimularea schimbului de bune practici prin dezvoltarea parteneriatelor europene cu agentii economici si furnizorii de formare profesionala pentru realizarea unei cooperari internationale sustenabile.

 

 

Proiectul Erasmus+ VET 2021-1-RO01-KA121 - VET – 000005216  Professional Training in Europe  a avut in vedere realizarea a 6 mobilitati de tip job-shadowing pentru profesori VET si 21 mobilitati pentru elevi- stagii de practica de cate trei saptamani la agenti economici transfrontalieri.

Doua dintre mobilitatile realizate de catre profesorii VET au avut loc in Belgia, Bruxelles, la doua colegii economice diferite, Athénée Royal de Woluwé Saint Lambert si respectiv Athénée Royal de Gatti de Gamond. Programul de job-shadowing a avut o durata de doua saptamani si s-a desfasurat conform planurilor de activitati convenite in prealabil, care pot fi vizualizate aici.

Patru mobilitati de tip job-shadowing (cu o durata de 5 zile) au fost realizate de catre 4 profesori de limbi straine (3 profesori de limba engleza si 1 profesor de limba franceza) si avut loc in Avezzano, Italia, la liceul ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO GALILEI” ISTITUTO TECNICO STATALE.  Programul celor cinci zile de activitati si fisa de observare folosita sunt disponibile aici.

Testimoniale ale mobilității pot fi citite aici si aici.

Imagini de la activitatile desfasurate in cadrul mobilitatilor sunt disponibile aici.

In vederea realizarii stagiilor de practica ale elevilor la agenti economici din Portugalia, Barcelos s-au parcurs urmatoarele etape:

 1. Selectia participantilor (10,11 ianuarie 2022)- 21 de elevi de clasa a 11, specializarile Tehnician in Turism, Tehnician in Activitati de Comert si Organizator Banqueting
 2. Testarea initiala la limba engleza a elevilor pe platforma OLS
 3. Pregatirea lingvistica, pedagogica si culturala a grupului tinta
 4. Desfasurarea mobilitatilor (29 mai-18 iunie 2022, inclusiv zilele de calatorie)
 5. Monitorizarea, evaluarea si intocmirea de rapoarte individuale finale
 6. Testarea finala la limba engleza a elevilor pe platforma OLS
 7. Diseminarea rezultatelor proiectului- in timpul derularii proiectului si la final de proiect.

Testimoniale ale activitatii acestora sunt disponibile aici.

Rezultatele intangibile ale proiectului se reflecta in competentele dobandite de catre participantii la mobilitati:

 • Lingvistice - prin dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă de circulatie internatională (engleza si portugheza)
 • Profesionale- abilitatea de a lucra la standarde europene specifice fiecărei calificări, lucrul in echipe multiculturale
 • Personale - capacitatea de a rezolva probleme, de a gestiona eficient spațiul, timpul, stresul, resursele existente
 • Sociale și culturale - experiențe multiculturale dobandite intr-un mediu plurilingv.

Rezultatele tangibile ale proiectului sunt caietele de practica, completate pentru fiecare zi lucratoare, fisele de lucru, chestionarele.

Validarea acestor competente dobandite s-a realizat cu ajutorul documentelor:

-     - Document de mobilitate Europass

-     - Diploma de participare oferita de organizatia intermediara partenera

-  Language passport- document care certifica nivelul cunoscut de limba engleza, conform rezultatului obtinut la testul final pe platforma europeana OLS (Online Linguistic Support)- in cazul mobilitatilor realizate de catre elevi.

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com