Duminică 25 Oct 2020
Tipărire

Selectia participantilor la noul proiect Erasmus+ 2019-2021

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiect Erasmus+ „Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu”

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSUL DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA IN PROIECTUL ERASMUS+ VET

„Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu”

2019-2021

Cod proiect: 2019-1-RO01-KA102-061757

Colegiul Economic ‚Virgil Madgearu’ anunță concursul de selecție a elevilor participanți la stagiul de pregătire practică de trei săptămâni in Portugalia, Barcelos, care va avea loc in perioada 15.03-4.04 2020.

In anul scolar 2019-2020 proiectul se adreseaza elevilor de clasa a 11-a de la calificarile:

-       TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE – CLASELE XI F, XI G

-       TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT – CLASELE XI H, XI i

-       TEHNICIAN IN TURISM – CLASA XI C

Selecția  se va face pe baza unui concurs care va consta în:

1.Analiza dosarului personal, care va conține:

 1. CV de tip Europass, din care va rezulta interesul pentru dezvoltarea personală și profesionala, conform specializării;
 2. scrisoare de intenție, in care se va motiva dorința de a participa la stagiul de instruire practica transfrontaliera;
 3. acordul părinților în vederea participării la stagiul de instruire practică transnațională (formular care se va ridica de la secretariat);
 4. angajament de respectare a programului și a activităților prevăzute în proiect pe perioada stagiului (formular care se va ridica de la secretariat);
 5. recomandarea dirigintelui (care va preciza: calități, competențe, capacitate de relaționare și muncă in echipă);
 6. adeverință eliberata de către serviciul secretariat, care va preciza:
 • numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior;
 • media 10 la purtare obținută in anul școlar anterior;
 • media aritmetică calculata intre mediile anuale obținute la disciplinele de specialitate si media anuala obținuta la limba engleză din anul școlar anterior (2018-2019);
 1. adeverință medicală eliberata de medicul de familie, care va confirma faptul ca elevul este apt medical să participe la activități transnaționale de instruire practică;
 2. fișa tip de înscriere pentru selecție (formular care se va ridica de la secretariat).

2. Interviu, prin intermediul căruia se va aprecia motivația elevului de a participa la stagiul de instruire practica si de a se dezvolta profesional și personal.

3. Test de comunicare in limba engleza (nivel minim acceptat A2- producere mesaje orale), care se va susține in cadrul interviului mai sus menționat.

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru participarea la stagiile de instruire practică internațională vor depune dosarul complet la secretariat până la data de 1.11.2019, ora 12,00. Interviul va avea loc in zilele de 5 si 6 noiembrie 2019, după un grafic ce va fi afișat in data de 4 noiembrie.

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților pentru mobilități. In procesul de selecție se va avea in vedere respectarea următoarelor principii: egalitatea de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de interese.

Anunțul privind rezultatele selecției si notele obținute la fiecare proba in parte va fi făcut public pe site-ul liceului și pe pagina de Facebook a acestuia. Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Pentru fiecare flux de elevi vor fi selectate și 2 rezerve.

Echipa de proiect