Duminică 25 Oct 2020
Tipărire

Proiect ERASMUS+ KA1 VET cu titlul ,,Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu” 2019-2021

Scris de Ganea Maricel. Posted in Proiect Erasmus+ „Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu”

Colegiul Economic ‚Virgil Madgearu’ implementeaza in perioada 1 septembrie 2019- 31 august 2021 proiectul  ERASMUS + VET

„Pregătire practică in Europa, o șansă pentru viitorul meu”

Cod proiect : 2019-1-RO01-KA102-061757

 
OBIECTIVELE PROIECTULUI:
•1. Dobandirea de competente practice specifice profilului pentru 42 de elevi de clasa a 11a prin participarea la stagii de instruire practica de 3 saptamani in companii europene de profil
•2. Cresterea sanselor de insertie pe piata muncii a celor 42 de participanti la mobilitati, a competentelor dobandite, atestate prin certificate europene
•3. Crearea de parteneriate cu institutii de formare profesionala si companii din Portugalia, cu scopul imbunatatirii calitatii formarii profesionale in CEVM
PARTENER INTERMEDIAR: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Barcelos, Portugalia 
CALIFICĂRI VIZATE/AN DE PROIECT:
 
PRIMUL AN DE PROIECT 2019-2020 
 
TEHNICIAN IN ADMINISTRATIE 
TEHNICIAN IN TURISM
TEHNICIAN IN ACTIVITATI DE COMERT 
 
 
AL DOILEA AN DE PROIECT 2020-2021 
 
TEHNICIAN IN ACTIVITATI ECONOMICE 
TEHNICIAN IN GASTRONOMIE 
ORGANIZATOR BANQUETING 
 
 
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE:
•SELECȚIA PARTICIPANȚILOR  
•PREGĂTIREA  LINGVISTICĂ 
•PREGĂTIREA  PEDAGOGICĂ 
•PREGĂTIREA CULTURALĂ
•PARTICIPAREA LA MOBILITATE
•DISEMINAREA REZULTATELOR 
•COMPLETAREA RAPORTULUI FINAL 
•PRIMIREA CERTIFICATELOR EUROPASS 
COMPETENTE DOBANDITE:
•Lingvistice-  dezvoltarea abilităților de comunicare într-o limbă de circulatie internatională
•Personale -capacitatea de a rezolva probleme, de a gestiona eficient spațiul, timpul, stresul, riscul și resursele existente 
•Profesionale- abilitatea de a lucra la standarde europene specifice fiecărei calificări, lucrul in echipă
• Sociale și Culturale - experiențe multiculturale dobandite intr-un mediu plurilingvistic
REZULTATE :
•CAIET DE PRACTICĂ PENTRU INSTRUIREA  ELEVILOR 
•INSTRUMENTE DE EVALUARE PENTRU PREGĂTIREA PRACTICĂ A ELEVILOR