Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Danaila Laura - Extracurricular Activities

Scris de Adina Birsan. Posted in Proiect Erasmus+ KA1 „Interactive Teaching in Future European Classroom”

Erasmus + KA1 - Educație școlară

Extracurricular Activities

 

            Sunt profesor titular de limba și literatura română în cadrul Colegiului Economic „Virgil Madgearu”, din Galați, cu o vechime de 18 ani în învățământ, gradul didactic I, absolventă a Universității Dunărea de Jos, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, specializarea Română-Franceză, în prezent, membru în Consiliul Consultativ al disciplinei Limba și literatura română îndeplinind și calitatea de profesor diriginte al clasei a XII-a A.

            Menționez că sunt la prima participare într-un program de mobilitate cu fonduri europene. Acesta m-a ajutat în evoluția personală, profesională și socială, prin dezvoltarea unor competențe într-un context internațional, pe care doar proiectul „Interactive Teaching in Future European Classroom” mi l-a putut oferi.

                        Din oferta furnizorului de formare „International Training Center”, cursul care a răspuns cel mai bine nevoilor personale de dezvoltare este „Extracurricular activities”, întrucât acest curs și-a propus prezentarea metodelor și formelor de educație nonformală, dobândirea unor abilități sociale în munca cu elevii din învățământul liceal nonformal, conform particularităților intelectuale, de vârstă și de educație ale acestora. Participarea la un astfel de curs, mi-a permis ulterior o mai bună organizare a celor două cluburi de elevi pe care le conduc: Cercul de lectură „Cartea de Marți” și Clubul de Teatru, precum și în coordonarea revistei școlare de specialitate Azi cititor, mâine scriitor. De asemenea, aplicarea acestor competențe dobândite prin parcurgerea acestui stagiu de formare a adus un plus în procesul educativ.

Mi-am îmbunătățit competențele lingvistice în limba engleză pentru o mai mare deschidere spre proiectele europene. Am dobândit competențe, deprinderi de integrare a noilor tehnologii e-learning, a metodelor novative în procesul didactic sau în activitățile extrașcolare care sunt atât de utile în prevenirea abandonului școlar.

În urma participarii la stagiile de formare, am aplicat în procesul didactic, metode de lucru integrative, moderne, care să valorifice particularitățile intelectual-afective individuale ale elevilor, pentru motivarea acestora în vederea asumării propriului traiect educațional și de a se adapta la realitățile sociale și de pe piața muncii.

           
Laura Dănăilă

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com