Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Lixandru Cristina - Extracurricular Activities

Scris de Adina Birsan. Posted in Proiect Erasmus+ KA1 „Interactive Teaching in Future European Classroom”

Erasmus + KA1 - Educație școlară

Extracurricular Activities

In urma procesului de selecție desfășurat în cadrul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, am beneficiat de oportunitatea de a participa la cursul ”Extracurricular Activities”, desfășurat în cadrul proiectului Erasmus + KA1 - Educație școlară. Demersul de a participa la acest curs a venit din faptul că în activitatea desfășurată în calitate de consilier educativ și profesor diriginte mă confrunt frecvent cu dificultatea organizării activităților extracurriculare.

În urma participării la acest curs am dobândit abilități practice de organizare a activităților extracurriculare mai atractive pentru elevi. Participarea la acest curs îmi va permite pe viitor să derulez activități extracurriculare cu impact în formarea personalității elevilor.

Prin participarea la acest curs m-am familiarizat cu exemple de activități care pot dezvolta pasiunile și interesele elevilor, scad comportamentele anti-sociale și le pot forma și dezvolta abilități cheie necesare pe parcursul întregii vieți. În urma parcurgerii modulelor cursului pot dezvolta materiale ce pot fi utilizate pentru implementarea la nivelului colegiului și a comunității a activităților extracurriculare cu beneficii deosebite pentru elevi. Activitățile propuse de curs îmi furnizează oportunități variate și exemple de activități extracurricualre care să implice activ elevii în educație și societate. De asemenea am dobândit deprinderi de dezvoltare a intereselor individuale ale elevilor și competențelor cheie, precum: autodeterminarea, managementul timpului, gândirea critică, creativitatea, conștiința multiculturalității.

Prin parcurgerea modulelor cursului am dobândit motivație și încredere în promovarea activităților extracurriculare pentru a preveni abandonul școlar și comportamentele anti-sociale. De asemenea cursul mi-a facilitat îmbogățirea abilităților de comunicare și îmbunătățirea competențelor de comunicare în limbi străine. Participarea la cursul “Extracurricular Activities” mi-a oferit acele instrumente atât de necesare pentru derularea de activități extracurriculare atractive care să implice activ elevii.

Lixandru Elena Cristina

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com