Vineri 19 Apr 2019
Tipărire

Hogea Geanina - Extracurricular Activities

Scris de Adina Birsan. Posted in Proiect Erasmus KA1 „Interactive Teaching in Future European Classroom”

Erasmus + KA1 - Educație școlară

Extracurricular Activities

          

Consider că profesorul are un rol hotărâtor în formarea și pregătirea personalității elevilor pe care îi coordonează, fiind cel care creează mediul educaţional favorabil, stimulativ şi interesant pentru învăţare în clasă și în afara ei, iar elevul este cel care aduce ceva din viaţa lui, din afara şcolii, din experienţa lui de viaţă. Am ales să particip la cursul „Extracurricular activities” de la Praga, deoarece doream să-mi lărgesc cunoștințele despre aceste activități din afara școlii, mai ales că sunt profesor coordonator a două cluburi: un cerc de lectură și un club de teatru, de a de a interacționa cu oameni din alte zone culturale, de a exersa limba engleză.

Cum a fost cursul? Un curs complex, interactive, dynamic, solicitant, incitant, atractiv, în cea mai mare măsură degajat și productiv! Mi-a plăcut în mod deosebit că relația formatori-cursanți a fost foarte relaxantă și că trainerii au fost bine pregătiți cu o bună bază material.

Cel mai mult mi-a plăcut cursul despre multiculturalitate,fiincă, desi am provenit din țări diferite, toţi am dat dovadă de deschidere şi am reuşit să ne armonizăm personalităţile şi să petrecem un timp benefic, dobândind informații noi.

Ce am câștigat urmând acest curs?

  • mi-am largit orizontul cu privire la modul de organizare a unui club de teatru și maniera în care putem atrage elevii.
  • Cursul mi-a oferit posibilitatea de a lucra în echipă și de a întâlni oameni cu diferite personalități și din diferite zone;
  • Am dobândit cunoștințe noi intr-un domeniu nou, capacitatea de a expune public o lucrare tematică;
  • Deprinderea de a lucra atât individual, cât și în echipă, de a face prezentări;
  • capacitatea de a învăța, de a asculta;
  • Am aflat că metodele interactive pe care le folosesc la clasă se pretează și în activitățile extracurriculare.

Hogea Geanina -Laura