Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Informatii generale

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante

în cadrul etapelor de transfer consimţit/pretransfer consimţit î

ntre unităţile de învăţământ preuniversitar

                    Consiliul de Administraţie al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi din data de 25.02.2015 a stabilit criteriile generale şi specifice care completează fişa standard privind mişcarea personalului didactic, după cum urmează:

1.    Criterii generale pentru catedra de limba engleză

·    Calificativul „foarte bine” obţinut în ultimii 4 ani;

·    Punctajul obţinut pentru fişa de autoevaluare, minim 85p;

·    Competenţe de evaluare la BAC și evaluare didactică sumativă dovedite prin atestate sau certificate eliberate la nivel local, regional sau național de orice furnizor de formare continuă;

·    Certificat de iniţiere IT şi utilizare AEL;

·    Experienţă în utilizarea platformei AEL;

·    Utilizarea de platforme e-learning;

·    Experienţă certificată în derularea de proiecte europene.

2.    Criterii specifice pentru Catedrele bilingv: catedra de chimie și matematică

·   Cunoştinţe generale de comunicare în limba franceză, nivel B1;

·   Cunoştinţe specifice şi vocabular de specialitate în domeniul matematică sau chimie în limba franceză, nivel B1;

·   Experienţă de lucru în cadrul modulului de studiu interdisciplinar specific claselor bilingv francofone, minim 1 an.

DIRECTOR,

PROF. MARILENA  RÂPĂ

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com