Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice 2014

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Informatii generale

 

Nr. 611 / 14.02.2014

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit/pretransfer consimţit între unităţile de

 învăţământ preuniversitar

 Consiliul de Administraţie al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi din data de 14.02.2014 a stabilit criteriile generale şi specifice care completează fişa standard privind mişcarea personalului didactic, după cum urmează:

1.    Criterii generale

·         Calificativul „foarte bine” obţinut în ultimii 4 ani;

·         Punctajul obţinut pentru fişa de autoevaluare, minim 85p;

·         Competenţe evaluare/evaluare didactică/atestate/certificate;

·         Certificat de iniţiere IT şi utilizare AEL;

·         Experienţă în utilizarea platformei AEL;

·         Utilizarea de platforme e-learning;

·         Experienţă certificată în derularea de proiecte europene.

2.    Criterii specifice pentru Catedrele bilingv: catedra de socio-umane, chimie, matematică

·   Cunoştinţe generale de comunicare în limba franceză, nivel B1;

·      Cunoştinţe specifice şi vocabular de specialitate în domeniul   economic/ matematică/ chimie în limba franceză, nivel B1;

·  Experienţă de lucru în cadrul modulului de studiu interdisciplinar specific claselor bilingv francofone, minim 1 an.

3.   Criterii specifice pentru Catedra de educaţie fizică şi sport:

·            Specializarea volei – baschet – atletism - fotbal, deoarece la aceste specializări in liceu există formaţii deja constituite  pentru fete şi băieţi, iar elevii participanţi au obţinut   performanţe la nivel local, judeţean, naţional.

 

DIRECTOR,

PROF. MARILENA  RÂPĂ

 

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com