Vineri 19 Apr 2019
Tipărire

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice 2014

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Informatii generale

 

Nr. 611 / 14.02.2014

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer consimţit/pretransfer consimţit între unităţile de

 învăţământ preuniversitar

 Consiliul de Administraţie al Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galaţi din data de 14.02.2014 a stabilit criteriile generale şi specifice care completează fişa standard privind mişcarea personalului didactic, după cum urmează:

1.    Criterii generale

·         Calificativul „foarte bine” obţinut în ultimii 4 ani;

·         Punctajul obţinut pentru fişa de autoevaluare, minim 85p;

·         Competenţe evaluare/evaluare didactică/atestate/certificate;

·         Certificat de iniţiere IT şi utilizare AEL;

·         Experienţă în utilizarea platformei AEL;

·         Utilizarea de platforme e-learning;

·         Experienţă certificată în derularea de proiecte europene.

2.    Criterii specifice pentru Catedrele bilingv: catedra de socio-umane, chimie, matematică

·   Cunoştinţe generale de comunicare în limba franceză, nivel B1;

·      Cunoştinţe specifice şi vocabular de specialitate în domeniul   economic/ matematică/ chimie în limba franceză, nivel B1;

·  Experienţă de lucru în cadrul modulului de studiu interdisciplinar specific claselor bilingv francofone, minim 1 an.

3.   Criterii specifice pentru Catedra de educaţie fizică şi sport:

·            Specializarea volei – baschet – atletism - fotbal, deoarece la aceste specializări in liceu există formaţii deja constituite  pentru fete şi băieţi, iar elevii participanţi au obţinut   performanţe la nivel local, judeţean, naţional.

 

DIRECTOR,

PROF. MARILENA  RÂPĂ