Sâmbătă 15 Dec 2018
Tipărire

Interactive Teaching in Future European Classroom

Scris de Adina Birsan. Posted in Proiect Erasmus KA1 „Interactive Teaching in Future European Classroom”

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a decis să acorde Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Galați o finanțare în valoare de 37.380 euro, pentru derularea proiectului „Interactive Teaching in Future European Classroom”, în cadrul programului Erasmus+ KA1- Educație școlară, proiect nr. 2017-1-RO01-KA101-036847 și care se va implementa în perioada 21.08.2017 - 20.08.2019. 

Mobilitățile finanțate în cadrul proiectului se vor derula în colaborare cu furnizorul de formare International Training Centre, iar cursurile europene accesate sunt: “Extracurricular Activities”, “Early School Leaving”, “Using E-learning Platforms”, “Innovative Approaches to Teaching”și “Special Needs Children”. La aceste cursuri va participa un grup țintă format din 19 cadre didactice ale Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Galați, distribuite în 5 fluxuri.

        Echipa de proiect formată din profesorii Carmen Cojocaru, Adina Bîrsan, Eleny Cojocaru, Simona Stoica și Maricel Ganea își exprimă speranța că prin derularea acestui proiect internațional, școala va beneficia de modernizarea procesului de predare-învăţare-evaluare, de o diversificare a programelor extrașcolare și de adaptarea strategiilor didactice la nevoile speciale ale elevilor.

Prezentare proiect CP (1 noiembrie 2017)

Documente selecție