Duminică 22 Sep 2019
Tipărire

Proiectul „Educatia ne uneste” - raport

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Alte evenimente extrascolare

În data de 16.05.2019 a avut loc dezbaterea profesorilor de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” referitor la proiectul „Educația ne unește”.

În urma dezbaterii, au fost semnalate următoarele aspecte:

 • aspecte pozitive:
  •  accent pus pe rolul familiei și al comunității în educația copilului

  •  coparticiparea elevi-familie-comunitate-școală la elaborarea conținuturilor educaționale și la definirea traseului educational

  • autonomie în organizarea ți administrarea școlilor

  • - accent pe dezvoltarea personală adecvată a elevilor

  • implicarea consilierilor de carieră în orientarea școlară și profesională a elevilor prin utilizarea recomandărilor

  • existența anului suplimentar pentru pregătirea evaluării naționale

 • aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii de viziune:
  • care sunt sursele suplimentare de finanțare a școlilor(nu sunt precizate)

  • vârsta de începere a parcursului educational la 3 ani

  • măsurarea performanței profesorilor în funcție de impactul atins la nivelul fiecărui elev în implementarea obiectivelor sistemului de învățământ

  • obligația de a alege traseul de formare profesională la vârsta de 15 ani

  • limitarea alegerii studiilor superioare în funcție de tipul examenului de bacalaureat(exemplu: tânărul care susține BAC A1 nu se mai poate inscrie ulterior la o a doua facultate de natura științelor socio-umane)

 • Recomandări si scenarii de implementare:
  •           Bacalaureatul tehnologic să fie de tipul celui vocational având ca probe: Lb. Română • Lb. Străină • Probă specifică domeniului de studii • Probă de creativitate, cunoștințe, abilități, aptitudini și atitudini și să permit accesul la învățământ superior de profil( exemple: bacalaureat pe domeniul economic să permit accesul la Studii superioare economice sau bacalaureat pe domeniul tehnic să permit accesul la Studii Politehnice deoarece elevul este pregătit deja din liceu la module de specialitate de acest tip)

  •           Accesul la învățământul postliceal să fie posibil pentru orice absolvent de liceu indiferent de tipul de bacalaureat susținut

  • Între tipurile de bacalaureat propuse să existe paliere de echivalare a probelor
  • Micșorarea colectivelor de elevi la clasă pentru realizarea lucrului diferențiat și a coparticipării

Dezbaterea a debutat cu explicarea principalelor aspect legate de valorile si principiile viziunii, rezultatele garantate ale învățării , rolurile factorilor implicați in educație: școală – familie, scopul parcursului școlar, rolul liderului educational, rolul serviciilor de consiliere psihopedagogică și pentru carieră, formarea cadrelor didactice, evaluarea cadrelor didactice, parcursul școlar.

Fiecare participant a fost invitat să își exprime punctul de vedere. S-au notat pe postit-uri idei legate de aspect positive, aspect care îngrijorează, recomandări. La final s-au concluzionat propunerile cadrelor didactice pentru implementarea viziunii Educația ne unește.

1 2 3