Miercuri 21 Feb 2024
Tipărire

Proiectul: Continua să te califici!

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Proiecte POSDRU


Proiectul cu titlul "Dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor, conditie esentiala pentru cresterea competivitatii acestora, ca factor determinant in dezvoltarea economica a judetului Galati" face parte din Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si Domeniul Major de interventie 2.3: Acces si participare la formare profesionala continua.

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea personală şi profesională a angajaţilor prin participarea la cursurile de formare continuă pentru dobândirea de noi competenţe şi creşterea competivităţii lor personale. Obiectivul general al proiectului poate fi inclus în obiectivul general şi generos al domeniului major de intervenţie 2.3, care prevede dezvoltarea capitalului uman prin activităţi destinate calificării sau recalificării angajaţilor şi creşterea competivităţii economice. Prin participarea la cursurile de formare propuse în proiect grupul ţintă selectat se va dezvolta personal şi profesional, fie prin valorificarea experienţei dobândită în mediul informal, obţinând certificarea unor competenţe deja obţinute fie prin perfecţionarea activităţilor profesionale şi calificarea la un nivel superior meseriei pe care deja o practică, fie dobândind o a doua calificare care le va permite să-şi reconstruiască cariera profesională.

 

 

Din obiectivul general al proiectului derivă următoarele obiective specifice:
         Oferirea de oportunităţi de formare profesională şi personală, de educaţie antreprenorială şi informare privind cariera
Obiectivul vizează adaptarea rapidă la cererea grupului ţintă de pe piaţa forţei de muncă deoarece se acţionează asupra a 3 componente de bază ale personalităţii: informare, formare de abilităţi şi schimbare de atitudini pentru a se adapta mai bine la situaţii noi de viaţă.
         Facilitarea formării de noi competenţe şi abilităţi persoanelor cuprinse în grupul ţintă în vederea certificării acestora şi calificării lor complete
Obiectivul vizează ofertarea unor programe de reconversie profesională persoanelor interesate în vederea certificării în meserii pe care deja le practică deşi nu au calificarea necesară.
         Obţinerea competenţelor specifice unor meserii diferite de cele dobândite prin formarea iniţială a beneficiarilor în vederea reconstruirii carierei lor profesionale.
Obiectivul vizează oferirea unor programe de recalificare profesională persoanelor nemulţumite de locul de muncă pe care îl ocupă şi nesatisfăcute de nivelul de calificare al meseriei pe care o practică, interesate să-şi dezvolte în alte direcţii cariera profesională
         Promovarea spiritului antreprenorial în rândul persoanelor care se recalifică şi doresc să-şi găsească un nou loc de muncă în concordanţă cu noul nivel de calificare dobândit
Obiectivul vizează parcurgerea unui modul de educaţie antreprenorială în cadrul fiecărui curs de calificare ofertat prin program, modul care include informaţii de specialitate şi ore de consiliere privind activităţile de marketing personal pe piaţa forţei de muncă. În egală măsură se va realiza o minimă instruire pentru viitorii întreprinzători cu accent deosebit pentru promovarea afacerilor IMM-urilor de către femei.
         Creşterea calităţii vieţii unui anumit segment de populaţie din judeţul Galaţi format din beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
Obiectivul vizează calificarae/recalificarea persoanelor cuprinse în grupul ţintă în una din meseriile din domeniul serviciilor solicitate pe piaţa forţei de muncă a judeţului Galaţi: comerciant vânzător, bucătar şi asistent de gestiune. Prin calificarea sau creşterea nivelului de calificare în meserie persoanele angajate vor fi trecute la alte grile de salarizare superioară celei precedente sau îşi vor începe propria afacere de succes, fapt ce va determina o creştere a nivelului de viaţă în cadrul familiei. Acest lucru se va răsfrânge în mod implicit şi asupra membrilor minori ai familiei care, îşi vor putea continua în acest fel studiile (există tendinţa renunţării la studii datorită unor lipsuri materiale familiale).

 

Detaliile complete despre proiect le puteti găsi aici.

 

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com