Luni 21 Iun 2021
Tipărire

Liceenii gălățeni se implică în activitatea de cercetare pentru un mediu sănătos

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Extrascolar

Liceenii gălățeni se implică în activitatea de cercetare pentru un mediu sănătos/CEVM în Proiectul Internațional PULCHRA

Colegiului Economic „Virgil Madgearu” din Galați este membru al rețelei școlare PULCHRA, rețea alcătuită din 50 de școli pulchra2participante din 10 țări ale Uniunii Europene (Grecia, Germania, Polonia, Cehia, Italia, Letonia, Suedia, Cipru, Irlanda și România). Scopul proiectului PULCHRA – „Dezvoltarea de centre comunitare de învățare urbană și participativă prin cercetare și activare” este acela de a explora conceptul de școală deschisă, precum și de a încuraja educația pentru științe.

„PULCHRA - Știința în medii urbane: construirea de centre comunitare de învățare participativă prin cercetare și activare” este un proiect finanțat prin programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene și este coordonat la nivelul României de Unitatea de Cercetare în Educație (CNPEE). Proiectul se derulează în perioada septembrie 2019 – august 2022.

Deoarece pentru orașul Galați, fluviul Dunărea reprezintă sursa principală de alimentare cu apă potabilă, tema de cercetare aleasă de către echipa de proiect este „Studiul variaţiei parametrilor fizico-chimici ai apei Dunării în zona Municipiului Galaţi. Stabilirea calității apei prin intermediul indicilor de calitate”.

În acest conext, cei 11 elevi implicați, împreună cu profesorii coordonatori, au participat la un de curs de cercetare realizat la Facultatea de Științe și Mediu din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Aici au fost desfășurate o serie de activități care i-au captivat pe elevi, aceștia fiind implicați în mod activ în derularea etapelor cercetării.

Astfel, după ce le-a fost prezentat laboratorul CREDENȚIAL din cadrul Centrului European de Excelență pentru Mediu (ECEE), echipa de cercetători a determinat parametrii fizico-chimici ai apei, respectiv, temperatura, pH-ul, conductivitatea și oxigenul dizolvat (OD), utlizând multiparametrul HANNA HI9829. A urmat determinarea experimentală a concentrației de nitriți și nitrați dintr-o probă de apă prelevată din Dunăre (stația de monitorizare confluența Siret-Dunăre). Acești doi parametri au fost determinați utilizând spectrofotometrul Spectroquant NOVA 60A aflat în dotarea laboratorului. Determinarea spectrofotometrică a clorului liber dintr-o probă de apă colectată de la rețeaua locală de apă potabilă a fost un alt experiment care a trezit interesul liceenilor.

În continuarea activității, cadrele universitare au considerat că este necesară prezentarea echipamentului XRF (Spectrometru cu fluorescentă de radiații X) ElvaX Mobile cu ajutorul căruia poate fi analizată concentrația metalelor din sedimentul apei Dunării.

În final, a avut loc o dezbatere ce a vizat legislația în vigoare în materia calității apei potabile, apei de suprafață, apei industriale și menajere, respectiv, Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, Ordinul 161/2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă, NTPA-001/2002 privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare.

pulchra1


 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com