Tipărire

Calendar al ședințelor Consiliului Școlar al Elevilor

Scris de Radu Ștefănescu. Posted in Consiliului Elevilor

Datorită numeroaselor plângeri privind numărul, frecvența, data și ora ședințelor Consiliului Școlar al Elevilor, conducerea CȘE a dispus elaborarea unui calendar al ședințelor obligatorii. Calendarul a fost aprobat de d-na director Râpă Marilena și înregistrat la secretariatul liceului cu numarul 3121/20.11.2013.

Radu Ștefănescu -  Președinte CȘE