Tipărire

Actele necesare pentru înscrierea la liceu

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Admitere

Înscrierea elevilor repartizaţi la noi în liceu pentru anul şcolar 2013-2014 se va face în perioada 17-26.07.2013, la sala 6, în intervalul 9-14.

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

  • dosar carton;
  • dovada de vaccinări şi adeverinţa medicală;
  • adeverinţa cu rezultatele la evaluare;
  • foaia matricolă;
  • copie legalizată a certificatului de naştere;
  • copie carte de identitate pentru elev;
  • copii acte de identitate pentru părinţi;
  • cerere de înscriere (1.5 lei).