Vineri 05 Iun 2020
Tipărire

Bani de liceu 2018-2019

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Informatii generale

Programul „Bani de liceu” pentru anul școlar 2018-2019

Documente necesare

 1. Cerere completata de elev (o primeste de la dirigintele clasei in momentul depunerii dosarului);
 2. Adeverinta eliberata de dirigintele clasei din care sa rezulte numarul de absente nemotivate din anul scolar precedent, media generala si nota la purtare (pentru elevii de clasa a 9-a adeverinta este eliberata de scoala generala de unde provin);
 3. Adeverinta de salariu pentru toti membrii familiei majori cu VENITUL BRUT (maxim 500 ron pe membru de familie) pe ultimile 3 luni (iunie, iulie, august)
 4. Cupoanele de pensie pe ultimile 3 luni;
 5. Certificate de nastere pentru membrii familiei care nu au buletin (copie si original) semnate de diriginte conform cu originalul;
 6. Buletin sau carte de identitate pentru toti membrii familiei de peste 14 ani (copie si original), semnte de diriginte conform cu originalul
 7. Declaratie notariala pentru toti membrii majoricare nu au realizat venituri in ultimile 3 luni (declaratia se da in fata notarului si se va specifica de asemenea ca nu au fost plecati din tara in scopul obtinerii de venituri)
 8. Adeverinta de elev/student pentru membrii familiei care sunt la scoala respectiv facultate;
 9. Adeverinta de la finante privind impozitele;
 10. Adeverinta de la primarie din care sa reiasa terenul agricol pe care il detine familia, si adreverinta cu veniturile agricole obtinute; in cazul cand nu au venituri agricole sa va consemna de primarie fara venit agricol
 11. Hotararea de divort si de pensie alimentara (copie si original);
 12. Certificate de deces (copie si original)
 13. Ancheta sociala pentru persoanele din mediu rural (realizata de primaria de domiciliu din care sa rezulte numarul de persoane care locuiesc in gospodarie, numarul de camere, daca au pamant, animale, utilaje agricole);
 14. Adeverinta de la intretinere (privind plata intretinerii, numarul de camere, numarul de persoane care locuiesc in apartament).
 15. Declaratie –Angajament data de parinti in fata dirigintelui pentru modificarea veniturilor si pentru revizuirea din semestrul II (se descarcă de aici).

Dirigintii vor trece menţiunea "conform cu originalul" pe fiecare pagină, a documentelor in copie sub care vor semna atât primitorul, cât şi solicitantul.(diriginte si ambii parinti).

Depunerea dosarelor

Dosarele se vor depune la comisia de acordare a ajutoarelor financiare pana la data de28 septembrie 2018astfel :

 • Tanase Camelia: X-a, B, C, D, E,   IX-a D,a XI-a D
 • Negraia Nicoleta: clasa a XI-a A, B, C , E, F, G,   IX-a- I,
 • Luchian Adeline: clasa a XII-a A,B, C, D, E,X-a A, IX J, profesională
 • Manolache Mihaela: clasa XI-a, H, I, J si IX-a A, B, C, E,
 • Grosu Livia: clasa a XII-a F G,H,I, J, K   si IX-a F
 • Toma Margareta: X-a F, G, H, I, J si IX-a G, H,

Suspendarea plăților

Sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii conform OM4839/2004:

-          elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ;

-          elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3 - 5 zile, conform prevederilor art. 108 alin. (2) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.747/2001*);

-          elevul a obţinut sub nota 7 la purtare;

-   elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat.

 

DIRECTOR ,                                                                            Responsabil Comisia de ajutoare financiare,

Prof. Râpă Marilena                                                                     Prof. Tănase Camelia